W roku 1998 powstał dziecięcy zespół folklorystyczny "Tyrka", do którego uczęszcza około 25 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Dzieci później kontynuują w zespole "Oldrzychowice". Zespół dziecięcy prowadzi pani Janina Marek.