„ZT Oldrzychowice“-od początku do teraźniejszości

ZT Oldrzychowice to zaolziański zespół działający od 1979 roku. Oldrzychowice to mała wioska w pobliżu miasta Trzyńca w Republice Czeskiej (Zaolzie), leżąca u podnóża góry Jaworowy, w dolinie rzeki Olzy, która oddziela Beskid Śląski od Beskidu Morawsko-Śląskiego. Zespół prezentuje zwyczaje i obrzędy ludowe górali beskidzkich, oraz śpiewy i tańce ,w których zauważyć można dużo wpływów folkloru cieszyńskiego.

Zespół Oldrzychowice ma na swym koncie szereg występów i wyjazdów, m.in. na Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie, Tygodniu Kultury Beskidzkiej, Festiwalu Złoty Kłos w Zebrzydowicach. Największym sukcesem w ponad 30-letniej historii  zespołu jest zdobycie Złotej Ciupagi na Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem w roku 2008. Prezentuje folklor z pogranicza cieszyńskiego oraz górali śląskich. Jest zdobywcą wielu wyróżnień oraz nagród, również w Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Kierownikiem zespołu jest Marek Grycz, choreografią zajmują się Halka Szlaur i Marek Grycz.